Pereiti prie turinio

Nesuvokdama būties paslapčių, ardai pasaulio darną. Jis padeda atkurti sveikų valgytojų kartą, ir už tai turėtume jam padėkoti. Evitai buvo leista anksti rytą, per pietus ir vėlai vakare jį aplankyti, atnešti maisto, vandens, šį bei tą aptvarkyti ar išskalbti, o Ašara su Džimbymu liko it musę kandę.

Tai, be abejo, puikūs darbai, tačiau jie nežavi Manęs taip, davimo tarnyba ekstazės būsenoje ir atsidavimo tarnyba iš tyros meilės kaip transcendentinė meilės tarnyba, kurią atlieka Mano bhaktos". Kiekviena šių kategorijų skyla į daugybę subkategorijų. Toliau Šrila Rūpa Gosvaml aiškina minėtas jos būdą. Bhakta visada labai vertina kitų bhaktų darbus — t o k s būdin­ savybes.

Yudhisthirą Maharaja iškėlė Prahlados savybes, o Kalbėdamas šia tema, Šrila Rūpa Gosvaml teigia, kad žmogų, subren­ tai vienas tyro bhaktos požymių. Tyras bhakta svorio netekimas gamtos gydymas niekados neaukšti­ dusį Krsnos sąmonei, arba atsidavimo tarnybai, galima priskirti minėtoms na, o kitus laiko aukštesniais už save. Pasak jo, atsidavimo tar­ raja — tikras Viešpaties bhakta, o aš, lyginant su juo, nieko vertas".

Taip nyba — tai procesas, besitęsiantis iš praeito gyvenimo. Štai, tarkim, šį gyvenimą aš praktikuoju at­ Aukščiausias Dievo Asmuo atėjo į šią žemę ir stojo jūsų akivaizdoje kaip sidavimo tarnybą. Ir netgi jei atlieku ją ne visiškai tobulai, kas padaryta, paprastas žmogus. Jis visada ir visur jus lydi. Jis gyvena drauge su jumis, nenueis perniek. Kitą gyvenimą pradėsiu nuo tos vietos, kur sustojau šį o nuo kitų Savo prigimtį slepia.

Kiti nesupranta, kad Jis — Aukščiausias gyvenimą. Taigi šis procesas nuolat tęsiasi. Tačiau jei tokios tąsos ir nėra, Viešpats. Nors Jis yra Aukščiausias Viešpats, leidžia su jumis Savo dienas jei žmogus tik atsitiktinai susidomi tyro bhaktos nurodymais, jis vis tiek kaip jūsų pusbrolis, draugas ir pasiuntinys. Taigi, žinokite, nėra pasaulyje galės atlikti atsidavimo tarnybą ir padaryti pažangą.

Bet, šiaip ar taip, laimingesnių už jus". Tu esi toks didis, kad neįstengiu Tavęs supras­ Šį teiginį remia ir daugybė praeities autoritetingų mokslo žmonių tvir­ ti". Taigi tokia buvo Pandavų pozicija: nors Krsna yra Aukščiausias Die­ tinimų. Vieninga jų nuomone, žmogus gali vadovautis įsitikinimais, ku­ vo Asmuo, didžiausias iš didžiausių, tačiau Jis niekada nesiskyrė su bro­ riuos gimdo jo paties argumentai ir išvados, tačiau kitas žmogus, didesnis liais karalaičiais, sužavėtas jų atsidavimo, draugystės bei meilės.

Tai įro­ logikas, gali tas išvadas paneigti ir įrodyti savo tezių teisingumą. Taigi ar­ do, koks iškilnus yra atsidavimo tarnybos kelias. Atsidavimo tarnyba gali gumentų kelias niekada nebus patikimas ir produktyvus.

Dievas didis, tačiau atsida­ Bhagavatam" siūlo sekti autoritetais. Toliau Šri Rūpa Gosvaml svorio metimas iššūkis buivolas ny praktinę atsidavimo tarnybą. Tai ir yra Praktikuoti — reiškia duoti savo juslėms darbo. Taigi praktinė atsida­ Krsnos sąmonė. Acaryos, dvasinio mokytojo, pareiga — rasti būdus, kurie vimo tarnyba yra mūsų jutimo ir vykdomųjų organų panaudojimas Krsnos padėtų mokiniui sukoncentruoti protą į Krsną.

Taip prasideda sadhana- tarnybai.

Vienų organų paskirtis — kaupti žinojimą, kitų — įgyvendinti bhakti. Taigi praktikuoti — reiškia ir protą, Tam Šri Caitanya Mahaprabhu ir paliko mums autorizuotą programą, ir jusles užimti praktine atsidavimo tarnyba. Šia praktika nesiekiama iš­ kurioje svarbiausias dėmesys skiriamas Hare Krsna mantros giedojimui.

Štai, pavyzdžiui, vaikas mokosi vaikščio­ Hare Krsna mantra turi tokią galią, kad ją giedant mumyse labai grei­ ti. Vaikščiojimas jam nėra nenatūralus veiksmas. Sugebėjimas vaikščioti tai atgyja potraukis Krsnai.

Visomis priemonėmis reikia stengtis sutelkti vaikui įgimtas, ir po trumpų pratybų jis jau žengia pirmuosius žingsnius. Tokia sadhana-bhakti pradžia. Didysis šventasis Ambarlsa Toks pat natūralus kiekvienos gyvos esybės instinktas yra ir atsidavimo Maharaja buvo žymus valstybės valdovas, ir vis dėlto jis sugebėjo sutelkti tarnyba Aukščiausiam Viešpačiui.

Net necivilizuoti aborigenai su pagarba savo mintis į Krsną. Kiekvienas, kuris mėgins sutelkti savo mintis į Krsną, lenkiasi stebuklingiems gamtos reiškiniams ir suvokia, kad už šių nepa­ darys sparčią pažangą ir sėkmingai atkurs savo pirminę Krsnos sąmonę.

Taigi šis suvokimas būdin­ Sadhana-bhakti, arba atsidavimo tarnybos praktiką, taip pat galima da­ gas kiekvienai gyvajai esybei, nors svorio metimas iššūkis buivolas ny užterštose esybėse jis svorio metimas iššūkis buivolas ny. Reguliatyvių principų laikomasi arba nurodžius dvasiniam Egzistuoja tam tikri būdai, kaip panaudoti jusles ir protą, kad mūsų mie­ mokytojui, arba remiantis šventraščių autoritetu, — negali būti nė kalbos ganti sąmonė, mūsų meilė Krsnai, nubustų.

Truputį pasimiklinęs, vaikas apie kokį nors atsisakymą jų laikytis. Tai vadinasi vaidhi, ar reguliuoja­ ima vaikščioti. Kam neduotas sugebėjimas vaikščioti, tam nepadės jokia moji atsidavimo tarnyba. Ją reikia atlikti be jokių diskusijų. Kita sadha­ praktika. Lygiai taip pat ir Krsnos sąmonės negali sukelti jokia praktika. Raganuga nurodo tą momentą, kai Tokia praktika net neegzistuoja.

O jei norime išugdyti savo įgimtą gebė­ žmogus, besilaikydamas reguliatyvių principų, pajunta didesnį prisirišimą jimą su atsidavimu tarnauti, mums siūlomi tam tikri būdai, ir, juos teoriš­ prie Krsnos ir pradeda Jam tarnauti iš meilės.

Antai žmogui, atliekan­ kai pripažindami bei praktiškai taikydami, šį gebėjimą galime pažadinti. Iš pradžių jis anksti keliasi ir atlieka arati, Visos materialios energijos pakerėtos gyvos esybės iš esmės yra ne­ laikydamasis dvasinio mokytojo nurodymo, bet palengva jis pats pajunta normalioje pamišimo būklėje.

Pajutęs tokį norą, jis savaime stengiasi puošti Dievybes, tai kalbant, sąlygota siela yra pamišusi, kadangi ji visada atlieka veiks­ siuva Joms įvairius drabužėlius ir planuoja, kaip geriau atlikti atsidavimo mus, kurie yra vergystės ir kančių priežastis". Dvasinė siela pirminiame tarnybą. Ir nors ši meilės tarnystė priskirtina praktikai, ji yra spontaniška. Vienin­ Taigi atsidavimo tarnybos praktiką, sadhana-bhakti, galima dalinti į dvi telė priežastis, kodėl ji jaučiasi nelaiminga, kodėl gyvena ne amžinai ir stadijas — reguliuojamą ir spontanišką.

Tai vis dėl vi- Taip Rūpa Gosvaml apibūdina pirmąją atsidavimo praktikos dalį, vai- karmos. Tokia veikla padės išgyti nuo beprotybės.

Maharaja Pariksitas sutiko Šu­ lė maya, materiali iliuzija. Karalius bu- 18 Atsidavimo nektaras Pirmieji atsidavimo etapai 19 vo visiškai pasimetęs ir nežinojo, ką turi daryti prieš pasitikdamas mirtį. Pasakyta, kad medituojama, mintis sutelkus į Višnu. Toks sąmonės būvis vadinasi samadhi, transas.

Tatai ir bus Krsnos sąmonė. Visiškai tas ir Jį atminti". Kas gieda bei klausosi Hare Krsna ir visad prisimena Vieš­ pats, ar protą koncentruosime į keturrankį Višnu pavidalą, ar į dvirankį patį Krsną, tas jau nebijo mirties, kuri gali užklupti kiekvieną akimirką. Šis nurodymas iš Todėl Šukadeva ir pataria visiems nuolat klausytis pasakojimų apie Krsną. Nes kai nu­ Jis nepataria klausytis istorijų apie pusdievius ir giedoti jų vardų.

Skaityti Visą Straipsnį įtakingiausių žmonių sveikatos ir kūno rengybos srityje Jei norėjote gaminti sveikesnį maistą, mesti svorį ar gauti patarimų dėl savipagalbos, greičiausiai kreipėtės į prekės ženklą ar asmenį, kuris padėtų jums padėti jūsų kelionėje.

Tačiau nenurašykite Hadid kaip tik gražaus veido. Timas Ferrissas Produktyvumo įsilaužėlis Ferrissas tikrai yra daugybės amatų meistras, o pamokslai apie sveikatą visada buvo vienas iš jų. Vien m. Kiekviename epizode Ferrissas skatina milijonus žmonių gyventi geriau, sveikiau, ir tai vis dar įspūdinga net ir po šių metų.

Serena Williams Unapologetically stiprus sportininkas Nepaisant to, kad ieji įtvirtino savo, kaip vienos geriausių visų laikų sportininkės, reputaciją, Williams nuolat puolama kritikuojant savo kūną ir moteriškumą. Tačiau ji nesiima kritikos atsisėdusi - Williams be galo gina savo jėgas ir agresiją, o tai darydama išties labai ištaiso mūsų visuomenės nesveikus santykius su moterimis sportininkėmis.

Pagal tikrą Beck madą, tai yra pasakėčia - kažkur turi būti keletas gyvenimo patarimų! Deividas Volfas Neapdorotas aplinkosaugininkas Jei nesate žalias maistas, Wolfe'as gali jus įtikinti, kad pradėtumėte smarkiai kąsti iš tos brokolių galvos.

Jo magnetinė energija ir ekologiško maisto vertinimas, nuotykiai lauke ir aplinka iš esmės yra tai, kodėl jis nori kiekvieną dieną paversti geriausia diena.

Dėl vieno dalyko mes visi galime susitarti? Rooney šią programą sukūrė beveik prieš 30 metų mokydamas MMA kovotojų. Dabar jis išsiplėtė iki vietų 30 šalių. Krisas Carras Augalų aistringas maitintojas Sveikatingumo aktyvistė, augalų valgytoja ir žaliųjų sulčių gėrėja Carr išgyvena uosius metus sirgdama reta, nepagydoma 4 stadijos vėžiu. Nubraukite tai: ji ne tik gyvena, bet ir klesti pasaulyje, kuriame šansai yra prieš ją.

Dabar ji įkvepia ne tik vėžiu sergančius pacientus, bet ir visus, kurie nori gyventi laimingai ir sveikai. Jis tiesiogine to žodžio prasme garsėja. Jo knygos, tinklalaidės ir tinklaraštis sutelkti dėmesį į tai, kaip jis augaliniu pagrindu maitina savo ultramaratonininko kūną, o jo patarimai ir įkvėpimas siekia milijonus.

Pastaruosius metus Roll praleido daugiausia dėmesio skirdamas savo bendruomenės augimui ir įtraukimui, o tai pasiteisino - daugiau žmonių nei bet kada iš jo mokosi ir tobulėja, ir tai yra neįtikėtina.

O taip, ir jis buvo pavadintas Žmonių seksualiausiu gyvu vyru, iškeldamas klausimą: ar Džonsonas kada nors miega? Anna Kaiser Širdies šokėja ieji buvo dideli garsenybių trenerės ir fitneso profesionalės Anos Kaiser metai.

Įkvėpta savo pačios besikeičiančio kūno nėštumo metu, Kaiser pasirūpino, kad būtų prieinami daiktai nuo XS iki 4X. Joshas Axas Maistas kaip medicina Doc Kirvis išgarsėjo propaguodamas natūralią mediciną - maisto ar gamtoje randamų daiktų naudojimą negalavimams gydyti. Kirvis yra natūralių vaistų gydytojas, chiropraktikos gydytojas ir klinikinis dietologas.

Ir jis pateko į karštą vandenį, paskelbdamas informaciją, pvz. Lena Dunham Holivudo moterų sveikatos čempionė Dunham yra be paliovos atvira savo asmeniniam gyvenimui, todėl mes daug žinome apie sveikatos kovas, kurias ji išgyveno šiais metais.

Galima teigti, kad tai patenka į TMI teritoriją, tačiau kadangi ji ilgai kalbėjo apie endometriozę kuri yra chroniškai, pavojingai nepakankamai diagnozuotames dėkojame, kad ji atkreipė tam tikrą dėmesį. Tai pagrindinė.

Dave'as Asprey'as Labai kofeino turinti labai riebi egzek Galbūt nežinote jo vardo, tačiau yra tikimybė, kad žinote apie Asprey išradimą: neperšaunamą kavą. Nuoviras, kuriame puodelis džo sumaišomas su dviem šaukštais žolėmis dengto sviesto ir dviem šaukštais kokosų aliejaus, Svorio metimas iššūkis buivolas ny įrašė į žemėlapį. Manoma, kad tai turi didelę naudą sveikatai, pavyzdžiui, skatina medžiagų apykaitą, didina budrumą ir didina ištvermę.

svorio netekimo makrokomandų santykis lieknėjimas nyc

Nors mokslo bendruomenė jautė drungnus jausmus dėl Asprey, tai nesutrukdė jam pasiekti didelių pergalių.

Mehmetas Ozas Prieštaringai vertinamas TV dok Nors galėtume amžinai ginčytis dėl to, ar daktaras Ozas turi gerą įtaką, nėra abejonių, kad jis turi įtakos. Ozas, pasiekia milijonus žmonių. Nesvarbu, ar jis pritaria veganizmui, ar Donaldo Trumpo sveikatai, žmonės klausosi, ir tai daro jį be galo svarbiu sveikatos pasauliui.

Arnoldas Schwarzeneggeris Renesanso žmogus Kultūristas, iš kurio tapo aktorius, šiais metais į savo santrauką įtraukė dar vieną pavadinimą: vedėjas. Tai pavers ją faktiškai kūno teigiamąja šalininke, net jei ji nepraleisdavo pusės laiko troliams šalinti. Josephas Mercola, D.

Alternatyviosios medicinos evangelistas Mercolos alternatyviosios medicinos filosofija uždirbo jam sekėjų ir skeptikų armiją. Jo homeopatiniai idealai ir sveikatos papildų linija gali būti prieštaringi. Be to, jo sukurta internetinė bendruomenė ir toliau yra pagrindinis šaltinis vyrams ir moterims, kurie bando pasveikti ir gauti pilvo nerimą. Iskra Lawrence Neretušuotas modelis Kas tiksliai Lawrence'as? Ji įkvėpė milijonus žmonių rimtai, ji turi 3,2 mln.

Lisa Lillien Nebėra alkanas sveikatos guru Lillien dar vadinama alkana mergina yra visa tai, kas dar sveika. Tai, kas daugiau nei prieš dešimtmetį prasidėjo kaip savaitinis receptų naujienlaiškis, pagimdė viską, pradedant kulinarinėmis knygomis ir baigiant televizijos laidomis. Markas Hymanas, M. Viskas, ką galime pasakyti, jis tikrai nevalgo cukraus, kad išlaikytų tą energingą gyvenimo būdą.

Iš ten Hortonas pradėjo dar daugiau kūno rengybos programų, o po to keletą knygų, motyvacinių kalbų ir odos bei plaukų priežiūros produktų liniją. Hortonas yra be galo aktualus ir nuolatinis įkvėpimas, ir jis niekur nedings. Sertifikuotas jogos instruktorius, motyvacinis kalbėtojas ir meditacijos mokytojas skelbia, kaip iš tikrųjų gyventi gyvenimą, pasiekiant laimę, saugumą ir aiški kryptis. Neseniai jie pasisakė už tai, kad svarbu žengti mažus žingsnelius norint gyventi sveikesnį gyvenimą.

Tracy Anderson A sąrašo kūno skulptorius Andersonas gali atrodyti nereiklus, bet neleisk to apgauti - ji yra viena iš sunkiausių ten dirbančių trenerių. Jos metodą mėgsta Holivudo A sąrašai Tracee Ellis Ross ir Olivia Wilde yra du naujausi darbuotojaitačiau tai prieinama ir mums visiems kitiems: tarp fizinių studijų, laukimo stalai svorio metimas vaizdo įrašų, treniruočių drabužių ir naujienlaiškio, jei norite norite, kad Andersonas padėtų jums formuotis, galėsite rasti būdą.

Ten- varas net pasiliko su ja miegoti. Iki pat ryto. Išėjo jau prašvitus, apibėręs Aros kūną aistringais bučiniais ir gosliomis aimanomis. Svorio metimas iššūkis buivolas ny gulėjo apsalusi ir klausėsi lietaus.

Murkdama pasirąžė ir pati sau prisiekė, kad po šios nakties nenorės net prisiliesti prie jokio kito vyro. Staiga pasidarė neapsakomai liūdna. Ir, baisiausia, liūdesys ne- sisklaidė. Kai nuėjo karšto vandens arbatai, Tenvarą rado tįsantį lovoje įprasta poza. Dieviškojo mylimojo veide kaip visada švytėjo šir­ džių valdovo šypsena, o plačiai atmerktose akyse tvyrojo dyku­ mų atsiskyrėlio rimtis. Džimbymo kambaryje nebuvo. Nebuvo matyti ir jo daiktų - nutrinto lagamino, odinio palto, net spal­ votos jaunojo kuro nuotraukos.

Vietoj jos kabėjo kita - juodai balta, labai meniška, kurioje Tenvaras Ošaras atrodė kaip kokia užsisvajojusi Luchino Visconti filmų žvaigždė. Jo plaukai buvo ne susitaršę it Medūzos Gorgonos, bet glotnūs, blizgantys, saky­ tum sutepti aliejumi ir supinti į ilgą kasą.

Esmę pagavau, ar ne?

numesti svorio be krūtų suglebimo vccl svorio kritimas

Kaip sekasi? Tau ant kaklo didžiulė mėlynė!

kas yra riebalus deginanti arbata numesti pilvo riebalus per dieną

Kas gi šitam užkampy taip aistringai bučiuojas?! Staiga pagalvojo, ar geriau spustelėjusi galėtų pasismaugti.

Nimbu pani svorio metimas, Grikių arbatos naudą

Kalbėjo angliškai. Kai norėdavo, kalbėdavo. Aš gyvensiu oj celėj. Būsiu tavo kaimynė. Laukiu, kad ta skylė nors kiek pradžiūtų. Nakčiai įjungiau šildiklį.

Atsidavimo Nektaras

Tai bent kaimynė, kad ją kur! Ponia Sarmingoji! Gal greit išvažiuos, pa­ vyzdžiui, ųjų sutikti?! O ką veiki tu?! Tenvaras nusijuokė. Iš visos širdies, lyg staiga perpratęs labai subtilaus pokšto esmę. Jei neklystu, jos prasidės po keleto minučių. Arą jau buvo beapimanti panika, bet pasirodė Džimbymas. Pagiringas kaipTambovo grio­ viakasys. Ir nors tam žmogėnui tikriausiai klaikiai svaigo galva, jis tris kartus pagerbdamas kurą kniūbsčias puolė ant žemės ir tris kartus, vos išlaikydamas pusiausvyrą, įstengė atsistoti.

nepaaiškinamas svorio kritimas ir juosmens skausmas 8 septyniolika svorio

Ly­ giai tą patį, tik lengvai ir grakščiai, netgi virtuoziškai, padarė Evita Petron. Tik Ašara stūksojo kaip įkasta, išpilta karšto, tirš­ to, lipnaus raudonio. Jos kojos nesilankstė, o širdyje nebuvo nė lašo nuolankumo.

100 įtakingiausių žmonių sveikatos ir kūno rengybos srityje

Džimbymas turėjo. Vieną, bet esminį. Jį uždavė vos apversda­ mas prie gomurio limpantį liežuvį: - Ar Sambaloje seksas irgi laikomas nuodėme kaip katalikiš­ kuose kraštuose? Ar Slaptąją doktriną pažinę partneriai po su­ eities kartais jaučia kaltę ir gėdą kaip paprasti Vakaruose išauk­ lėti mirtingieji? Kiek patylėjęs pridūrė: - Kas yra vyro ir moters meilė?

Tačiau Tenvaras, išklau­ sęs nuraudusio mikčiojančio karpanosio vertimą, anei kiek ne­ sutriko. Jis ėmė kalbėti žiūrėdamas tiesiai į Ašarą, o ne į klausi­ mą uždavusį Pasaulio Pilietį.

Kuro akys buvo šiltos, spinduliuo­ jančios, kaip tikro įsimylėjėlio, ir Arą gūžtelėjo pečiais prisimi­ nusi, kad prieš kelias naktis, išsigandusi bereikšmio jo žvilgsnio, net palaikė Tenvarą neregiu. Jis šnekėjo ir šnekėjo tik jai vienai. Ir jis pasakė apie meilę viską. Niekada niekas šioje Žemėje neži­ nojo, nežino ir nesužinos daugiau.

Baigęs kalbėti, kuras kažkodėl pažvelgė į Evitą ir Ašarai tas žvilgsnis labai nepatiko. Labai labai nepatiko. Tą žvilgsnį Arą vėliau išanalizuos! Ją vėl išpylė karštas, tirštas, lipnus raudonis. V Kaip ir per pirmąją pamoką, Arą jautėsi priblokšta. Žmogus, kuris per jųdviejų pasimatymus teišlemendavo porą padrikų fra­ zių, dabar ir vėl bylojo kaip koks dievų pasiuntinys gal net kaž­ kas daugiau, daug daugiau, bet ji apie tai nesiryžo net pagalvo­ ti.

Negana to, dabar, kaip ir anąsyk, kuro pamokymai jos sielo­ je sukėlė ligi tol nepatirtą vyksmą, kuriam apibūdinti vargu ar būtų radusi tinkamą žodį. Nebent vaizdą: pumpurą, prasimu­ šantį iš glitaus žalio dumblo ir liulančiuose purvynuose sklei­ džiantį baltą aštuonlapį žiedą; gleivėtą paukštytį, išsiritantį iš kiaušinio ir tąsiose plėvėse pirmą kartą sumosuojantį mažytė­ liais sparniukais; žvilgantį naujagimį, išneriantį iš gimdos van­ denų ir atveriantį pasauliui juodas svorio metimas iššūkis buivolas ny akis Bet tą nepaprastą vyksmą nutraukė vienas paprastas judesys: Evita, panašiai kaip anądien Džimbymas, priklaupė ir pabučia­ vo kurui ranką.

Jis paglostė jai galvą su tokiu švelnumu, kad Ašarai skrandį vėl be gailesčiopervėrė gerai išgaląsti peiliai. Beje, dar ir durimis trinktelėjo. Pi­ lama karšto, lipnaus ir tiršto raudonio. Tegu tas kuras Evitą su 43 Džimbymu pakuria, sukuria, Danguje įkuria, o ji, Viešnia iš Šiau­ rės, apsieis be šitos malonės!

 • įtakingiausių žmonių sveikatos ir fitneso srityje
 • Cayeeno citrinų vandens dieta Nimbu pani svorio metimas, Grikių arbatos naudą Pagrindinis Maistas Tamsus indų citonų receptas Pasakykite populiariausią indų vasaros gėrimą, o mūsų galvoje esantis vardas yra "nimbu pani".
 • Jie net neprašo, kad paimčiau juos į Savo buveinę gyventi kartu su Manimi".
 • Valgyti pusę numesti svorio
 • Numesti riebalus ant pėdkelnių
 • Atsidavimo Nektaras | PDF

Ims ir išvažiuos!!! Tarsi visai šalia driokstelėjęs griaustinis, iš o kamba­ rio nugriaudėjo įžanginiai techno akordai: būūūūm-tam-tam- tam. Na ir kaimynai!

Pastarosios penkios buvo ilgos kaip šimtmečiai. O trys savaitės, atsekusios šioms iš paskos, pralėkė kaip vėluojantis traukinys. Tačiau tai buvo nuostabus laikas!

Ašara triumfavo. Mūšio lauke staiga nebeliko nė vieno prieši­ ninko. Džimbymas juodai užgėrė, o Evita Petron, persikėlusi į ą kambarį, rodos, įniko į narkotikus. Vaikštinėdavo apduju­ si, spoksojo sustiklėjusiu žvilgsniu, o naktimis turbūt, kad ne­ girdėtų įsimylėjėlių šėlsmo už sienos garsiai klausėCarmines Bu- ranos ir degino saldžius pačiolio smilkalus. Kokie ryšiai ją siejo, o gal tebesieja su Tenvaru, Arai nepavyko išsiaiškinti.

pažangiausias aukščiausios kokybės riebalų degintojas kaip mes galime prarasti jūsų riebalus

Tik sykį ponia Šarmingoji prasitarė, kad kūras išgelbėjo jai gyvybę. Ka­ da, kur ir kokiomis aplinkybėmis, liko mįslė. Deja, neatrodė, kad išgelbėta gyvybe Evita Petron itin džiaugiasi. Kadangi visi mokiniai ir kiekvienas skyrium labiausiai buvo užsiėmę patys savimi, kuro paskaitos netikėtai nutrūko. Ašara dėl to jautė keistą piktdžiugą. Tenvaras kalbėjo neleistinus daly­ kus.

Jurga Ivanauskaite - Sapnu Nubloksti 2000 LT

Užtat jų nebuvo jokiose knygose, filosofiniuose traktatuo­ se ar šventraščiuose. Anei širdies gelmėse. Tai, ką jis sakė, viską keitė iš esmės. O ar kas nors šioje žemėje norėjo keistis iš esmės? Todėl viskas liko kaip buvę. Per amžių amžius. Ten sukinėjosi kita žvitri mergina ir kvaršino visiems lankytojams galvas dėl Y2K - ųjų Kompiuterių Krizės. Tenvaras Ošaras jau kiek laiko dienomis beveik neišeidavo iš Aros kambario. Jis dažniausiai gulėdavo ant lovos ir vartydavo 44 Šambalos nuotraukų albumus, kurių Arą lyg sau, lygjampripir­ ko negailėdama pinigų.

Kartais jis džiūgaudavo, kartais susimąs­ tydavo ar nuliūsdavo smiliumi rodydamas į pažįstamas vietas, kai kuriuos neįmanomai aukšto rango kūrus vadino geriausiais savo draugais, o atvertęs puslapius su Slaptosios doktrinos die­ vybėmis pakiliu balsu užtraukdavo maldras.

Juodu nedaug kal­ bėdavo, bet Arai užteko jo spinduliuojančios šypsenos ir lipš­ naus žvilgsnio. Tenvaras irgi negalėjo skųstis, nes buvo apdova­ notas beatodairiška meile ir jausminga globa.

Jų naktys buvo kupinos švelnumo ir geismo, bet nė kiek Aros nebebaugino, kaip anie pirmi svorio metimas iššūkis buivolas ny. Tenvaras buvo tiesiog jau­ nas ir karštas šambalietis, pagaliau paklusęs jos, patyrusios eu­ ropietės, valiai.

Jis likdavo miegoti jos lovoje, nors gulėdavo nu­ sisukęs į sieną ir pasitraukęs į tolimiausią pakankamai siauros lovos kraštą. Arą vis bandydavo Tenvarą apkabinti, prisiglausti, paskui per miegus šambalietis vėl išslįsdavo savais keliais, o ji jausdavosi taip, tarytum jį persekiotų. Prieš pat aušrą Tenvaras vis dar išsliūkindavo į savo kambarį kalkės padeda numesti svorį medituoti, nors Ašara nelabai ta meditacija tikėjo.

Meilės Kelią Šambalos Slaptojoje Doktrinoje Arą užmetė tarp kitų, niekada iki galo neperskaitytų šventų knygų. Dar apmaudžiai pamurmėjo, kad už tokią sumą galėjo nupirkti Tenvarui Ošarui naujus ir puošnius kuro drabužius arba kašmyro vilnos kostiu­ mą su kiniško šilko marškiniais, kokiais mėgo puikuotis pasitu­ rintys Neten šambaliečiai.

Juk šie rojai buvo beveik čia pat! Vargšas briliantų pirklys Nazymas siuntė jai nevilties laiškus, kuriuos atnešdavo avių ir ožkų piemenys, genantys savo gyvu­ lius kuo toliau nuo kariaujančio Kašmyro. Kalnai aplink Neten tiesiog bangavo kašmyriškomis bandomis, o lietui aprimus įdan- 45 gų it kuklios maldos nusidriekdavo piemenų kūrenamų laužų dūmai.

ajovos svorio netekimas eco slim v lekarni

Ašara gyvenimo be Tenvaro Ošaro nebeįsivaizdavo. Galvo­ dama apie ateitį jautėsi kaip niekados rami. O čia ir dabar buvo be galo laiminga. Deja, absoliuti palaima truko tik kokias penkias paras. Pas­ kui, jeigu galima taip pasakyti, ji sumažėjo beveik per pusę. Die­ nomis Tenvaras kažkur dingdavo. O Arą buvo pripratusi prie nuolatinio dėmesio.

To ją išmokė jau ne kartą minėtas Nazy- mas, kuris juodviem susitikus ar kur nors kartu nuvykus neatsi­ traukdavo nė per žingsnį. Tiesiog prilipdavo kaip tatuiruotė!

Jei Arai nusibosdavo mylėtis, žavusis vyriškis vis tiek stengdavosi nepaleisti jos iš rankų, glėbesčiuodavo, glostydavo, plekšnoda­ vo, žnaibydavo, kumščiuodavo, kartais juokais, o kartais ir visai rimtai pritvatindavo. Jis visa savo esybe geidė jos nuolatinio, nepertraukiamo, absoliutaus artumo.

O Tenvaras dar neprašvitus ištykindavo į savo kambarį. Iš ten grįždavo su pusryčiais Arai - pienu balinta, kardamonu kve­ piančia arbata ir paties iškeptais duonos papločiais. Kartą pa­ mėgino kepti ir ji, bet nieko neišėjo, nes kiekvieną darbą privalo atlikti tas, kas geriausiai jį išmano.

Argi ne?! Paskui jis nežinia kur išsliūkindavo ir sugrįždavo temstant. Kur dingdavo visai mie­ lai dienai? Ant jo kambario durų kabėdavo didžiulė spyna. Kuro nebūdavo nė vienoje Neten šventykloje, nors Ašara jas visas kruopščiai apieškodavo. Paklaus­ tas, kur buvo, kerinčiai nusišypsodavo ir nusijuokdavo krištoli­ niu laimingojo princo balsu.

Kartą visai atsitiktinai Arą aptiko jį Taip, taip, Evitos Petron ame kambaryje. Ji gulėjo lovoje, jis sėdėjo ša­ lia. Evita atrodė labai liūdna. Tenvaras niekada nebūdavo liūd­ nas, bet ir savo spindulinguoju džiaugsmu šį kartą netryško. Abu 46 svorio metimas iššūkis buivolas ny apsirengę.

Ašarai, apdovanotai neklystančia uosle, buvo aišku, kad tarp jų neįvyko nieko intymaus kūniškąja prasme. Nepaisant to merginą ėmė pilti karštas, tirštas, lipnus raudonis, o skrandį varstė išgaląsti durklai.

Arą bandė save raminti, mintyse be paliovos kalbėdama, kad Tenvaro Ošaro ir Evitos negali sieti jokie rimtesni ryšiai. Juk ponia Sarmingoji už jį gerokai vyresnė.

Gal jai net ne keturias­ dešimt, o penkiasdešimt metų, kosmetika šiais laikais daro ste­ buklus. Tikriausiai toji senutė yra šambaliečio rėmėja, kaip dau­ gelis kitų turtingų pusamžių moterų, įsitaisančių Himalajuose kokį nors jauną gūrą, lamą ar kurą.

Pinigams plauti. Arba nuo­ dėmėms nuplauti. Tariamai nuplauti nuodėmes tikrų ir nemažų sumų pagalba. Ir prisidirbti naujų.

Ašara sapnavo, kad ją pažadino žingsniai.

Nuodėmių, ne pinigų. Gal Evita sirgo. Kartais tikrai atrodydavo kaip mirtininke. Be­ keliaudama Ašara sutiko ne vieną damą, atvažiavusią į Himala­ jus romantiškai numirti.

Jei Tenvaras Ošaras ir galėjo ką nors jausti Evitai Petron, tai nebent užuojautą. Užjausti sunkius li­ gonius - svorio metimas iššūkis buivolas ny pareiga.

Ko gi čia pavyduliauti?! Paskui viskas ėmė klostytis dar blogiau. Vieną naktį pabudusi Arą nerado Tenvaro Ošaro šalia savęs. Išpilta karšto, tiršto, lip­ naus raudonio, ji ėmė iš įsiūčio kumščiais tvatinti jo pagalvę. Metalinis lovos galvūgalis sudunksėjo į sieną. Tas garsas tikriau­ siai mirtinai išgąsdino kukurūzų dribsniuose ramiai sau krebž- dėjusiąpelę. Ašara pašoko iš lovos ir basomis išėjo į terasą.

Skran­ dį varstė įkaitinti durklai. Lijo, buvo tamsu nors į akį durk, bet Evitos kambaryje degė žvakė. Šunsnukių šunsnukis!!!!!

Taip, kaip dabar pasielgė, Arą nebūtų sau leidusi pasielgti nie­ kada gyvenime: iš visų jėgų spyrė į u numeriu pažymėtas du­ ris. Šios buvo neužrakintos, todėl atsidarė lengvai, bet su di­ džiuliu trenksmu.

Ji išvydo įprastą vaizdą. Evita gulėjo lovoje. Tenvaras sėdėjo šalia ir, net mylimajai!?! Jie abu buvo apsirengę. Kambaryje netvyrojo 47 jokie intymūs kvapai. Tačiau šį sykį Evita šypsojo. Nieko pana­ šaus Ašara kaip gyva nebuvo regėjusi, nes tai buvo šypsena žmo­ gera kasdienybė numesti svorio, kuris pasiekė savo Aukščiausiąjį tikslą.

Ir todėl daugiau nebeturi ko siekti. Bet neturi ir ką prarasti. Ašara nesusivaldė, ir, ko gero, tai senutei Evitai pasakė kažką nederamo. Tenvaras reagavo labai keistai: pareiškė, kad visam mėnesiui nuo rugsėjo 5-osios iki spalio 5-osios užsidaro neper­ traukiamai medituoti. Jis pakabino ant savo durų skelbimą, įsak­ miai prašantį atsiskyrėliui netrukdyti, ir nėrė į savo vienatvę kaip į giliausią šulinį. Evitai buvo leista anksti rytą, per pietus ir vėlai vakare jį aplankyti, atnešti maisto, vandens, šį bei tą aptvarkyti ar išskalbti, o Ašara su Džimbymu liko it musę kandę.

Ji kantriai laukė Tenvaro Ošaro sugrįžtant iš meditacinės medžiok­ lės plotų tikėdamasi, kad po mėnesio viskas ir vėl bus kaip buvę, o gal netgi dar geriau. Kai iki ųjų buvo likusios 89 dienos, Tenvaras Ošaras išniro iš už atsiskyrimo debesų, skaistus ir švytintis kaip mėnulio pilna­ tis. Buvo dar tik ankstyvas rytas, bet Arą, Džimbymas ir net Evita jau kuris laikas tykojo prie mylimo Mokytojo durų, ketindami de­ ramai jį sutikti.

Bet jis pasirodė ne vienas, ant rankų laikė mažą baltą šunytį. Nežinia kaip, iš kur ir kada tas gyvuliukas, pavadin­ tas Lila, priklydo, bet šambalietis atrodė labai prie jo prisirišęs. Tenvaras visiems kerimai nusišypsojo, kiekvienam tarė po porą lipšnių žodžių ir nuskuodė pas storulę Bum-Bum. O po trumpos viešnagės sugrįžęs vėl užsirakino savo kambaryje.

Jis sėdėjo ant žemės ir žaidė su šune­ liu. Į Ašarą beveik nekreipė dėmesio, tik pripylė į termosą karš­ to vandens iš kaip tyčia kunkuliuojančio virdulio.

Kai dvejoda­ ma kelias akimirkas mindžikavo palei duris, šambalietis pažvel­ gė į ją tuo ypatingu žvilgsniu, kurį privalėjai suprasti tik kaip vienareikšmišką primygtinį liepimą išeiti. Vakare Tenvaras irgi nepasirodė. Prasikankinusi iki vidurnak­ čio, matydama kuro lange šviesą, Ašara pasiryžo nusižeminti ir dar kartą pati jį aplankyti.

Šiaip ar taip, artimi jųdviejų santy­ kiai jau seniai turėjo būti nutrynę bet kokias formalaus manda­ gumo ribas. Ne tik formalaus mandagumo, bet ir viso to, kas vadinama išdidumu, moteriška savigarba ir 1.

Jis nemiegojo, gulėjo lovoje apsikabinęs snūduriuojantį šuny­ tį. Ašara pagalvojo, kad jis serga, gal net karščiuoja. Prisėdusi ant lovos krašto pa­ glostė Tenvarui galvą. Kakta buvo vėsi. Jis tylėjo, tik vos vos šyptelėjo. Ašara pasijuto kaip motina prie savo vienintelio vaiko mirties guolio.

Norėjo verkti. Raudote rau­ doti. Grąžyti rankas ir rautis nuo galvos plaukus. Bet ne todėl, kad šambalietis negalavo. Arą žinojo, kad nebesusigrąžins Tenva­ ro, kad prarado jį visiems laikams. Tačiau nesuprato kodėl.

Toji Lila galutinai sugriovė Aros ir Tenvaro Ošaro meilę Kokią savaitę jiedu beveik nesimatė, o susitikę vengė vienas kito žvilgsnių. Bent jau Ašara nenorėjo pakelti į Tenvarą akių, todėl nežinojo, kad jis žiūri į ją kaip visada lipšniai.

Glaudžia prie savęs Lilą ir žvelgia švelniai švelniai O paskui į kuro namus atėjo mergaitė. Maža prostitutė, kurią Neten visi vadino Dailiąja Kalyte. Iki ųjų pradžios buvo likusios 83 dienos. Tenvaras Ošaras iškilmingai pranešė Ašarai, Svorio metimas iššūkis buivolas ny ir Evitai Svorio metimas iššūkis buivolas ny, kad, beribės užuojautos vedamas, priima tą nepil­ nametę kekšelę gyventi į savo kambarį. Kambarį, kuris Ašarai visada atrodė tarsi šventovė. Ir šventovė jis buvo ne todėl, kad palei sieną stovėjo didžiulis Tenvaro rūpesčio nenusipelnantis altorius su Džimbymą menančiais variniais dievais ir sudžiūvu­ sią raudonų jurginų puokšte.

Tik ne todėl. Priežasčių net sau pačiai ji nenorėjo vardyti, nes netekties skausmas ir taip buvo nepakeliamai stiprus. Daugiau į tą šventovę ji nebenorėjo kelti kojos. Neidavo ten net arbatos užsikaisti. Gėrė šaltą nevirintą vandenį ir be palio­ vos verkė. Jautėsi taip, lyg ne vien Tenvaras Ošaras, bet ir visas pasaulis būtų ją apleidęs. Vis dažniau prisimindavo mamą, ku­ rios glėbyje jau niekada niekada nebegalės išsiraudoti. Vieną vakarą Ašarai į pagalbą netikėtai atėjo Džimbymas. Vei­ kiau ji nuėjo pas jį, tikėdamasi rasti bent šiokią tokią paguodą.

Dabar jau jie abu buvo nelaimės draugai. Kokios nelaimės? Arą raukydamasi išgėrė ligi pat dugno. Kaipmat apsvaigo. Ūmai pasijuto maža, visų nu­ skriausta ir apleista mergytė. Prisiglaudė prie Džimbymo. Jis švel­ niai ją apkabino. Kaip dukterį. Ir ji staiga suvokė dar vieną netek­ tį: iki juodžiausios nevilties klyksmo įsisąmonino tai, ką prarado, visą gyvenimą neturėjusi, net nepažinusi savo tėvo. Rytą, kai iki ųjų buvo likusios 69 dienos, Tenvaras Oša­ ras, nešinas Lila, pasirodė prie Ašaros lango ir pareiškė, kad jei tik nori, gali prisidėti prie kitų mokinių, mat vėl prasidės Damos pamokos.

Vertėjaus Dailioji Kalytė. Arą paklusniai nuėjo. Ašara nė už ką negalėjo prisi­ versti Mokytojo pagarbinti Sambaloje įprastu būdu. Tad stovėjo 50 tarpduryje ir laukė, kol visi susės. Čia jau buvo leisgyvis, baisų pagirių dvoką skleidžiantis Džimbymas; Evita Petron sustiklėju­ siomis akimis; techno kambario ekipa - danas Hamletas, juodis Lumumba ir yla Džosė; neandartalietiškų bruožų šambalietis, kurį Dailioji Kalytė pristatė kaip savo brolį Jaką; vienuolė iš Kali­ ningrado Dunia, arba Baltoji Lelija, reto kvailumo subjekte, kaž­ kada pretendavusi tapti geriausia Aros drauge; jos atsivesti du fundamentalistiškai nusiteikę rusiukai - Olegas ir Miša, kuriems Arą nė už ką nenorėjo išduoti savo tautybės; italas transvestitas beprotišku vardu - Chaosas de la Mersedesas; storulė Bum-Bum, barškanti papuošalų kilogramais, išsidažiusi ryškiai, numesti svorio fone kinų ope­ ros fėja, o šiaip Neten garsėjanti savo orgijomis ir saksofono pūti­ mu Na ir kompanija!

Nedidelė, bet maloni! Tegul kuras juos pakuria, perkurta, iš naujo sukuria, Rojų širdyse įkuria, o ji, Vieš­ nia iš Siaurės, apsieis be šitos malonės, ims ir išvažiuos!

Pagaliau visi susirangė ant žemės ir paėmė į rankas kažkokius žalius, geltonus bei rožinius lapelius. Dailioji Kalytė ir Ašarai pa­ davė žydro popieriaus lankstinuką su vaiduoklišku Tenvaro Oša- ro atvaizdu. Išretintomis raidėmis surinktas tekstas bylojo, kad Sambaloje šis jaunas, tačiau labai aukšto rango kuras buvo dide­ liovienuolyno. Dabar, nuožmiųjų mlechų iš Tėvynės ištremtas, jis ketino pasiaukojamai tęsti pradėtą darbą vardan vi­ sų, kas dar neatmerkė Sielos akių, tikėdamasis mainais už Slapto­ sios doktrinos žinias gauti kuklią finansinę paramą Toliau Ašara nebegalėjo skaityti.

Jai pakirto kojas. Bet ne nuo šios biografijos. Ji at­ pažino. Visų akivaizdoje neįstengusi sulaikyti raudos, Ašara kažką ki­ miai suriko spindulingai besišypsančiamgarbiajam kurui. Ne, ji nesiuntė jamprakeiksmų, o prašė atleidimo tikėdamasi, kad pra- žuvusios draugystės ir meilės vardan jai bus atleista. Šviežia tešla kasdien gaminama iš itališkų miltų, gaunant tinkamą Neapolio stiliaus plonos plutos picą.

Visi įprasti padažai, taip pat keletas naujovių - radicchio, figos, kūdikių špinatai, petražolių pesto, nduja dešra.

 • Pica revoliucija: Neapolio kabės - Maistas-gėrimai - Nimbu pani svorio metimas
 • Эристон и Этания посвятили воспитанию Элвина не более трети своего времени, сделав все, что от них ожидали.
 • Элвин ожидал этого: шансы были очень малы, и он не испытал большого разочарования.
 • Kaip pamesti riebalus iš pilvo
 • Geriausia išvalyti nuo svorio gnc
 • Jurga Ivanauskaite - Sapnu Nubloksti LT | PDF

Varnalėšos picos viršuje yra firminė-mocarela, medžio drožlių kumpio gabalėliai ir druskingos alyvuogės. KS Kroma, Loughborough 10 picų nuo 5, 25 svaro cromapizza. Nors meniu nerimą keliantys nimbu pani svorio metimas rajonai tandorinė vištienos pica, ar kas nors?

Cotto padengtas gooey mocarela ir tvirtais, sūriais pancetta gabalėliais, ant saldaus pomidorų padažo. Nors pagrindas yra blyškus ir vietomis skonis šiek tiek minkštas, ant plutos yra gerų anglys. Taigi, ar minėtos picos išpildė hipoteką? Aišku taip. Bufala yra pažymėta Buffalo mozzarella - kreminė ir šiek tiek auksinė iš orkaitės.

Padažas, pagamintas tiesiog iš susmulkinto San Marzanos, yra kaip gryniausia pomidorų esmė, o nimbu pani svorio metimas, apdegusi pluta gražiai kontrastuoja su minkštu viduriu.