Pereiti prie turinio

Ne maþiau svarbus dar vienas faktas: Ezopo pasakëèiø leidinyje nëra jokios dedikacijos ar padëkos valdovui, kaip bûdavo áprasta XVI—XVII amþiaus leidiniuose. Antra, Robertas McNamara 6-ame ir 7-ame deimtmeiais dieg vadybos mokslo metod Ford Motor" kompanijoje. Todl kai kurie j suformuluoti teiginiai gali jums pasirodyti paprasti ar nesvarbs, taiau Fordui ir jo amininkams jie turjo ypatingos reikms. Abrahamas Maslowas ir Douglasas McGregoras bei kiti ra apie moni saviraik". Eksperiment rezultatai buvo netikti.

Toms organizacijos operacijoms, kuri tikslas tas pats, turi vadovauti tas pats vadovas pagal vien plan.

dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai svorio metimo kanalas 9

Pavyzdiui, kompanijos personalo skyrius negali turti dviej direktori, besilaikani skirtingos samdymo politikos. Individuali tiksl pajungimas bendrai gerovei. Kad ir koks bt sipareigojimas, darbuotoj interesai negali bti svarbesni u visos organizacijos interesus. U atlikt darb turi bti atlyginama teisingai ir darbdaviams, ir darbuotojams. Pavaldini vaidmens sumainimas priimant sprendimus yra centralizacija, o j vaidmens padidinimas - decentralizacija.

Fayolis man, kad vadovai galiausiai vis tiek turi bti atsakingi u vis darb, taiau kartu jie turi suteikti savo pavaldiniams pakankamai atsakomybs savo darbus tinkamai atlikti. Kiekvienu atveju btina nustatyti reikiam centralizacijos laipsn. Valdios linija organizacijoje - iandien danai ymima tvarkingais keturkampiais ir linijomis organizacinse struktrose - visada monje briama" i viraus apai nuo aukiausio iki emiausio valdymo lygio. Mediagos ir mons turi bti reikiamoje vietoje reikiamu metu.

Vadovai turi bti draugiki ir teisingi savo pavaldiniams. Personalo stabilumas. Didel darbuotoj kaita trukdo organizacijai skmingai dirbti. Pavaldiniams turi bti leidiama patiems kurti ir gyvendinti savo planus, netgi jei kartais gali pasitaikyti ir klaid. Esprit de Corps kolektyvo dvasia. Komandos dvasios stiprinimas teikia organizacijai vieningumo.

dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai man 47 metai ir reikia mesti svorį

Pasak Fayolio, j padeda ugdyti net ir neyms veiksniai. Pavyzdiui, jis sil kur tik galima bendrauti tiesiogiai odiu, o ne formaliomis, raytinmis priemonmis. Coubrough, trans.

The Effect of Collegial School Management on Improvement of Students’ skills

Geneva: International Management Institute, Prie naujos Home Depot" parduotuvs atidarym visi jos darbuotojai keturias savaites apmokomi. Siekiant palaikyti ryius ir platinti informacij apie kompanij, kas ketvirt 23 tkstaniams jos darbuotoj rengiami sekmadieniniai ryto susitikimai. Tam panaudojamas satelitinis televizijos ryys. Laida tiesiogin, galima keistis informacija, darbuotojai gali skambinti ir klausti kompanijos aukiausio lygio vadov.

Home Depot" taip pat turi savo televizijos stot. Ji kuria programas, skirtas apmokyti naujus Home Depot" parduotuvi darbuotojus aptarnavimo dvasios". Home Depot" lavina ir klientus. Parduotuvs silo konsultacijas, per kurias personalas ar tiekj atstovai moko gyvendinti vairius nam remonto projektus.

Home Depot" taip pat stengiasi atlikti remont remdamasi klient patirtimi bei pasilymais. Pavyzdiui, kai rangovai papra specialaus prekystalio atsiskaitymui alia medienos sandlio, Home Depot" sutiko ir pamat, jog is pokytis pagreitino prekystalio prie parduotuv" atsiradim.

Komandos dvasia, keitimasis informacija bei kokybikas klient aptarnavimas, bdingi Home Depot", padjo jai tapti dominuojania mlrd. Barnardas m.

  • Kovo 6 d.
  • Потом догадался: Хилвар просто прислушивался.
  • Kiek laiko iki svorio netekimo vartojant topiramatą
  • Charlotte Forten Grimké - WRSP

Jo manymu, mons buriasi formalias organizacijas nordami pasiekti tai, ko negali gyvendinti pavieniui. Taiau, kai siekia organizacijos tiksl, jie turi patenkinti ir savo individualius poreikius. Taip Barnardas priartjo prie pagrindinio savo teiginio: mon gali efektyviai veikti ir igyventi tik tuo atveju, jei organizacijos tikslai yra subalansuoti su jai dirbani individ tikslais ir poreikiais.

Pavyzdiui, kad pasiekt savo asmeninius tikslus formalioje organizacijoje, mons buriasi neformalias grupes. Nordama utikrinti skming savo gyvavim, organizacija turi efektingai panaudoti ias grupes, net jei j tikslai kirstsi su vadovybs tikslais. Barnardas pripaino neformalios organizacijos" svarb ir universalum, - tai ir yra jo pagrindinis naas vadyb.

Barnardas tikjo, kad galima pasiekti pusiausvyr tarp individo ir organizacijos tiksl, jei vadovai suprast savo pavaldinio abejingumo zon, arba primimo zon, t.

Barnardas tikjo, kad vadovai turi pamau iugdyti savo pavaldini moralinio tikslo jausm.

Charlotte Forten Grimké

Tam jie turi imokti mstyti plaiau negu j pai riboti savi interesai, ir moralikai sipareigoti visuomenei. Nors Barnardas akcentavo vadov darb, taiau jis daug dmesio skyr ir darbuotojo, kaip pagrindinio strateginio veiksnio organizacijoje", vaidmeniui.

Apibrdamas organizacij kaip kooperatyvi grupmis dirbani individ mon, jis eng toliau ir paruo dirv iuolaikiniam vadybiniam mstymui.

I tikro, kai kas pasisako u komandas kaip organizacijos sudedamsias dalis. Kadangi komandose paprastai remiamasi savivalda, tai prieiros vaidmenys ribojami. Vadovyb suteikia krypt, kiekvienai komandai nustatydama bendr tiksl, o komandos atsiskaito u imatuojamus veiklos tikslus. H nevioristin mokykla: -p vadybos mokslinink, Rini sociologijos, psichorgijos ir kit ioms disciplininis gimining srii silavinim ir savo vairiapuS3S inias panaudojani tam, kad geriau suprast ir efektingiau valdyt mones organizacijose.

Dideliam vadov nusivylimui, mons ne visuomet pasirinkdavo prognozuojamus ar numanomus elgesio modelius. Todl padidjo noras padti vadovams efektingiau tvarkytis su mogikja j organizacij puse".

dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai mesti svorį iki kitos savaitės

Kai kurie teoretikai band sustiprinti klasikin organizacijos teorij savo sociologine ar psichologine nuojauta. Kai darbuotoj valdymas" skatina geresn darbo kokyb, organizacijoje vyrauja efektingi moni santykiai; kai smunka darbuotoj moral ir efektyvumas, organizacijoje vyraujantys moni santykiai laikomi neefektingais. Fordas nusipirko ems Hailando parke, kur ketino gyvendinti paias naujausias gamybos idjas, ypa Fredericko Winslowo Tayloro.

Daugelis js darbinink kil i ems kio bendrij. Daryw bas pramonje jiems nauja. Anglikai kalba blogai ar i viso nemoka. Tokiomis aplinkybmis js, kaip vadovas, tikriausiai norsite suinoti, kaip umegzti su iais monmis darbo santykius. Js, kaip vadovo, efektingumas priklauso nuo to, kaip gerai suprasite, kas iems monms svarbiausia.

Kaip pranaavo Tayloras, gamybiniam procesui jos suteiks absoliutaus racionalumo. Idja - suskaidyti kiekvien funkcij ymiai smulkesnius elementus, kuriuos bt galima mechanizuoti bei pagreitinti ir sujungti surinkimo konvejer.

Proces pradjo keisti m. Pirmoji modernaus konvejerio dalis buvo magneto vijos surinkimas. Anksiau darbininkas, - ir jis turjo bti kvalifikuotas, - darydavo smagraio magnet nuo pradios iki galo. Geras darbininkas per dien sugebdavo padaryti O dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai magnetams buvo sukurtas surinkimo konvejeris, suskirstytas 29 skirtingas operacijas, ir jas atliko 29 mons.

Senoje sistemoje magnetui surinkti reikdavo 20 minui, dabar - Netrukus Fordas su savo monmis toki pat racionalizacij dieg ir visoje gamykloje. Jie greitai dieg varikli ir pavar di surinkimo konvejer. Po to, m. Darbininkai [dabar manevravo] kaip manydami greiiau aplink pritvirtint metalin objekt, automobil, kur surinkinjo.

Jei darbininkai bt galj likti savo vietose, renkamam automobiliui judant konvejeriu, bt vaistoma maiau laiko, Fordo laiko. Charlesas Sorensenas, taps vienu pagrindini Fordo moni, sukr surinkimo konvejer, T modelio vaiuokl ltai traukdamas gamyklos grindimis pd ir nuolat registruodamas proceso laik.

U jo jo ei darbininkai, imdami detales i rpestingai atitinkamais atstumais idliot krv ir tvirtindami jas prie vaiuokls O visai neseniai, prie kelerius metus, taikant surinkim prie pritvirtintos vaiuokls, geriausias automobilio surinkimo laikas sudar vieno mogaus darbo valandas. Fordo vadovyb savo pergal atvent Detroito Pontchartrain" viebutyje. Kaip ir dera, jie prijung paprast konvejerio juost prie penki arklio jg variklio su dviraio grandine ir panaudojo konvejer tiekti valgiui stal.

Po devyniolikos met, pagaminus daugiau kaip penkiolika milijon automobili, kai Fordas nenoriai prijo ivad, kad reikia liautis gaminus T model, firmos balansas siek milijonus doleri. Irtai nebuvo vien firmos skm; tai buvo socialins revoliucijos pradia. Fordas pats [tikjo], kad pasiek paprasto mogaus rib.

Vliau jis ra: Masin gamyba eina masinio vartojimo priekyje ir galina, sumainus kainas, gaminti patogesnius dalykus prieinamesnmis kainomis". U i kain Fordas pardav automobili ir gamybos apimtimi pralenk visus kitus pasaulyje Henry Fordas, imigranto snus ir buvs mainisto mokinys, i tikrj tapo labai turtingu mogumi. Aiku, kad jis tokiu tapo imdamasis rizikos ir bdamas skmingas pramoninio valdymo teoretikas.

Bet ir jo veikla, ir jo asmenyb susilauk kritikos i t, kurie neigiamai vertino jo beslygik poir mases", kurioms jis itobulino ir skyr T model. Pavyzdiui, kai kurie jo plaiai igarsint atlyginim darbuotojams padvigubinim m. Be to, Fordas usispyrs prieinosi savo darbuotoj stojimui sjung dar ilgai po to, kai visi pagrindiniai jo konkurentai pasira su sjungomis sutartis.

Firmos teritorijoje gana danai firmos policija sulaikydavo sjung agitatorius", kol pagaliau, pralaimjs rinkimus, kuriuos reng Nacionalin ryi su darbininkais valdyba [National Labor Relations Board; valstybin agentra, steigta tvirtinti darbinink teises dertis kolektyviai], Fordas m. Tai viena Eltono Mayo ir jo koleg tyrim interpretacij. Tyrimai prasidjo bandymu nustatyti ry tarp darbo vietos apvietimo ir darbuotoj darbo naumo - tokio pobdio klausimas bt domins ir Frederick Taylor bei jo kolegas.

Atlikdami kai kuriuos ankstyvuosius tyrimus Western Electric" tyrintojai padalijo darbuotojus dvi grupes: vienai grupei negali numesti svorio nuo pilvo vietos apvietimas buvo smoningai kaitaliojamas testavimo grupo kitai jis ilikdavo toks pat per visus eksperimentus kontrolin grup. Eksperiment rezultatai buvo netikti.

dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai kompasas svorio metimas

Kai testavimo grups darbo vietos apvietimas pagerdavo, darbo naumas taip pat padiddavo, nors ne visada. Taiau, kai apvietimo slygos pablogdavo, testavimo grupje taip pat bdavo pastebima darbo naumo didjimo tendencija. Taiau dar labiau situacij komplikavo paslaptis, kodl eksperiment dienomis iaugo kontrolins grups darbo naumas. Juk ji nepatyr joki apvietimo pokyi. Akivaizdu, kad darbuotoj elgesiui takos turjo dar kakokie kiti veiksniai, ne tik apvietimas.

Atlikta nauja eksperiment serija. Nedidel darbuotoj grup dirbo atskiroje patalpoje ir buvo vesta daug pokyi: padidintos algos, vestos poilsio pertraukls, sutrumpinta darbo diena ir darbo savait. Tyrintojai, dabar atliekantys j tiesiogini vadov priirtoj" vaidmen, taip pat leido grupms savo nuoira pasirinkti poilsio pertraukls laik ir turti galimyb pareikti savo nuomon, koki pokyi jie dar pageidaut.

Ir vl rezultatai buvo netikti. Laikui bgant, darbo rezultatai gerjo, taiau jie tai kilo, tai smuko stichikai. Roethlitsbergeris ir Willia-mas J. Remdamiesi iais ir vlesniais eksperimentais Mayo ir jo kolegos nusprend, kad darbo naumo kilim lm sudtinga poiri grandin.

Kadangi grups buvo iskirtos i kit ir apgaubtos ypatingo dmesio, tai ir testavimo, ir kontrolins grups m jausti pasididiavim savo grupe, o tai skatino jas gerinti darbo rezultatus. Draugikas vadovavimo stilius toliau stiprino j motyvacij. Tyrintojai padar ivad, kad darbuotojai dirbt dar geriau, jei tikt, jog administracija rpinasi j gerove, ir j tiesioginiai vadovai skirt jiems daugiau dmesio.

Kadangi kontrolinms grupms nebuvo skirta jokio ypatingo vadov dmesio ir nebuvo pagerintos darbo slygos, bet j darbo rezultatai vis tiek pagerjo, tai kai kurie mons, ir pats Mayo man, kad kontrolins grups darbo naumo didjimas yra pai tyrintoj specialaus dmesio rezultatas.

Tyrintojai taip pat padar ivad, kad neformalios darbo grups - socialin darbuotoj aplinka - teigiamai veikia darbo naum. Daugumai Western Electric" gamyklos darbuotoj j darbas atrod nuobodus ir beprasmis, taiau j draugijos ir draugyst su bendradarbiais, kartais nulemta bendro antagonizmo savo bos" atvilgiu, nedavo j darbin veikl prasms ir suteikdavo dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai tikr galimyb apsiginti nuo administracijos.

Net ir ðiame — jau treèiajame — lietuviø kalbos tyrimo variante Ruhigas sako, kad dingstá jam atsirasti davæs metais tarp kunigø kilæs ginèas RgB 3, plg. RgM 9. Vëliau Ruhigas buvo vienas ið lietuviðko rankraðtinio metø katekizmo ir spausdintos jo versijos tikrintojø, vienas ið metø Naujojo Testamento ir metø Biblijos vertëjø, parengë vokieèiø—lietuviø ir lietuviø—vokieèiø kalbø þodynus.

Nors Numesti svorio estafetę teigia, kad kalbos klausimai buvæ karðtai svarstomi ne tik rankraðèiuose, bet ir spausdintose knygelëse RgM [9]; RgB 4taèiau, kaip sakyta, jø pavadinimø nenurodo.

Ruhigo informacijà apie Mörlino prieðininkø pozicijà ir spausdintus jø traktatus ðiek tiek papildo Karaliauèiaus archyvaras, Prûsijos literatûros ir kultûros istorikas Georgas Christophoras Pisanskis — Traktate apie Prûsijoje vartojamas tris vietines kalbas Commentatio historico-critica de tribus linguis Regno Prussiae vernaculis Pisanskis raðo, kad dël tarmiø skirtingumo lietuviø kalboje pastebimas ávairavimas bei nevienodi stiliai ir dël to amþiaus pradþioje kilæ ginèai, kokia kalba reikia kalbëti: paprasta ar nuðlifuota ir pataisyta.

Dël pirmosios kovojæs Mörlinas, dël antrosios — Perkuhnas ir Keimelis Iðnaðoje zz Pisanskis nurodo du ðaltinius: 1 metais iðspausdintà Mörlino traktatà Principium primarium in lingva Lithvanica ir 2 Ásruties lietuviø kunigo Johanno Friedricho Focko metø spalio 6 dienos laiðkà Karaliauèiaus Senamiesèio sekretoriui Henrichui Bartschui.

Pisanskis pateikë Focko laiðko fragmentà, kur minimas Karaliauèiuje iðleistas Mörlino traktatas ir pora jo prieðininkø Leipzige ir Frankfurte iðspausdintø raðtø: 13 [Georgius Christophorus Pisanski,] Commentatio historico-critica de tribus linguis Regno Prussiae vernaculis [ Georgius Christophorus Pisanski [ Taigi Pisanskis, remdamasis Focko laiðku, paskelbë þinià apie traktatø leidimo vietà.

Tad gali bûti, kad Pisanskis tø traktatø savo rankose neturëjo. Pisanskio teiginiais apie diskusijà ir numanomus jos ðaltinius vëliau rëmësi kiti istoriografai.

Daugiau duomenø apie Mörlino prieðininkø poleminius leidinius iki ðiol nerasta — jie laikyti dingusiais. Nëra þinoma, ar tai buvo abiejø autoriø kartu raðyti traktatai, ar kurio nors vieno atskirai.

Nebuvo visiðkai aiðki Perkuhno ir Keimelio nuomonë ginèijamais klausimais, iðskyrus teiginius, kad Perkuhnas kaltinæs Mörlinà nemokëjus lietuviø kalbos, o Keimelis siûlæs kurti lietuviø filologinæ draugijà.

Focko laiðko vertimà á lietuviø kalbà þr. Lietuviø literatûros istoriografijos chrestomatija iki m. Verlag der Hartungµchen Kodėl šuniukai lieknėja, 2 1 Jacobas Perkuhnas jaunesnysis gimë metais Iðdaguose Gumbinës apskritis.

Mirë metø kovo 12 dienà Perkuhnas ne tik dalyvavo lingvistinëje polemikoje, bet ir uþraðinëjo lietuviðkus prieþodþius bei posakius — jo prieþodþiø rinkiná mini Mörlinas savo traktate. Mörlinas pabrëþia rinkinio vertingumà, taèiau jam kilæ abejoniø, ar tas rinkinys nebus pilnas germanizmø: §.

Drum iµt die Arbeit des Tit. Herr Walterkehmer µelbµt µo eine groµµe Arbeit nicht ÷ber º µich nehmen wolte [etc. MPr 22—23 Perkuhnas raðë ir vokieèiø—lietuviø kalbø þodynà. Já buvo matæs Ruhigas, taèiau tolesnis to þodyno likimas jam neþinomas Ruigys—, Þodynà sudarinëjo ir Perkuhno pirmtakas Valtarkiemio parapijos klebonas Dicelijus kaip minëta, metais Perkuhnas buvo paskirtas jo adjunktu, o vëliau tapo Valtarkiemio parapijos klebonu.

Ruhigas savo þodyno pratarmëje nurodo, kad rengdamas lietuviðkà þodyno registrà, naudojosi rankraðtiniu Dicelijaus lietuviø—vokieèiø kalbø þodynu Ruigys, Nei Perkuhno rinkti prieþodþiai, nei þodynas nëra iðlikæ. Jurgis Lebedys metais darë prielaidà, kad galbût LMAB Rankraðèiø skyriuje saugomas anoniminis prieþodþiø, patarliø, posakiø ir másliø rinkinys galëtø bûti priskiriamas Perkuhnui Jis iðlikæs kaip prarasti menopauzės kūno riebalus visas 40 lapøbe pradþios ir pabaigos trûksta prieþodþiø Dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai, K—R, másliø R—Þið viso yra áraðai.

LR — IVtaèiau jis pats vargu ar buvo rinkinio sudarytojas. Ðio rankraðtinio smulkiosios tautosakos rinkinio autorystë iki ðiol nëra nustatyta. LR — I; apie já plaèiau þr.

Archivum Lithuanicum 5 - Lietuvių kalbos institutas

Kitais metais Fortenas rašė: Įdomu, kad kiekvienas spalvotas žmogus nėra misantropas. Be abejo, mes turime viską, kad nekęstume žmonijos. Mokykloje sutikau merginų - jos man buvo visiškai malonios ir nuoširdžios - galbūt kitą dieną sutikau jas gatvėje - jos bijojo mane atpažinti; į juos galiu žiūrėti dabar su panieka ir panieka, kai man jie patiko, manydami, kad jie negali tokių priemonių Grimké 12 m. Vėliau ji išplės šią viziją: Mes esame vargšė, engiama tauta, turinti labai daug išbandymų ir labai mažai draugų.

dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai 80 svarų svorio metimas per 4 mėnesius

Praeitis, dabartis, ateitis mums yra tamsi ir niūri. Žinau, kad taip elgtis nėra teisinga. Bet aš negali padėti jai visada; nors mano pačios širdis man sako, kad yra kur gyventi. Kad kuo giliau kenčiame, tuo kilnesnis ir šventesnis yra mūsų darbas! Grimké 1 m.

Taigi Ezopo pasakëèios galëjo bûti iðleistos jau øjø geguþæ. Ðis vertimas — vienintelë ðiuo metu þinoma Schultzo knyga. Jis ketino iðversti ir daugiau Ezopo pasakëèiø apie tai uþsimena pratarmëje, SchEP 3rtaèiau apie vertimà duomenø nëra. Taèiau jo dainø rinkinys neiðlikæs.

Rugsėjo d. Tvirti krikščioniški įsitikinimai ją išgyveno šiais sunkiais laikais ir ji visiškai pasinėrė į savo akademinį darbą. Salemas Normalas, Richardas Edwardsas. Jos atlyginimas siekė USD per metus. Mylimos draugės Amy Remond mirtis ir jos pačios bloga sveikata per šį laiką kankino Forteną, ir ji atsistatydino iš pareigų m. Kovo mėn.

Palikusi mokytojos postą Saleme, Fortenas buvo pagirtas Salemo registras už jos indėlį. Fortenas grįžo į Salemą m. Iki pilietinio karo pradžios ji baigė dvi kadencijas.

Archivum Lithuanicum 14

Tada m. Fortenas atsiliepė į kvietimą padėti švęsti naujai išlaisvintus žmones Pietų Karolinos jūros salų Gullah bendruomenėse. Dėl šios aistros ji nusprendė palikti mokymo programą, kad pasirengtų persikelti į pietus, kad padėtų naujai išlaisvintiems vyrams ir moterims. Sąjungos kariniai pareigūnai visą žemę, turtą ir vergus Šv. Po daugelio metų atkaklumo siekdama svajonės apie naudingą, iššūkių ir patenkinamą reformų darbą, ji ją rado Port Royal Relief Association, kurios būstinė yra Filadelfijoje, Pensilvanijoje.

Fortenas daugiau nei metus dirbo mokytoju Beauforto apygardoje, Pietų Karolinoje, pademonstruodamas tai, ką ji visada skelbė savo žurnaluose: kad juodaodžius galima išmokyti tobulėti akademiškai. Fortenas nustatė, kad labiausiai nuskriaustųjų jos lenktynių ugdymas buvo naudingas ir džiuginantis. Anksčiau pavergtų pirmųjų Pietų Karolinos savanorių vadas Thomas Wentworthas Higginsonas įvertino, kad ji išmokė daugelį jo vyrų skaityti, ir buvo artimas draugas.

Forten taip pat meiliai rašo apie savo susitikimą su pulkininku Robertu Gouldu Shawu, kuris yra ojo Masačusetso pėstininkų pulko, susidedančio iš Afrikos Amerikos karių, vadas Grimké 2 m.

Liepos d. Vasarą Sąjungos pajėgos ėmėsi užkariauti Čarlstono uostą. Pulkininkas Shawas vadovavo savo ajam pulkui pasmerktoje atakoje prieš Fort Wagner, kur buvo nužudyta daugybė vyrų, įskaitant Shaw.

Fortenas dvi savaites laukė išgirdęs mūšio iš nuošalios Šv. Rašyti yra per baisu, per baisu. Mes galime tikėtis, kad tai ne viskas tiesa. Kad mūsų kilnus, gražus pulkininkas [Shaw] būtų nužudytas, ir regt.

Esu apstulbusi, sergu širdimi. Vos moka rašyti. Shaw buvo tik mėnesiu jaunesnis už Forteną, kai jis mirė būdamas dvidešimt penkerių.

Kitą dieną Fortenas pasisiūlė karių slaugytoja. Vėliau Fortenas rašė apie savo patirtį, o m.

Gegužės ir birželio mėn. Atlanto mėnraštis. Po m. Spalio mėn.